Coaching av privatpersoner

Coaching kan i mange tilfeller gjøre den store forskjellen for deg som ønsker å utvikle deg, lære mer, få bedre balanse mellom arbeid og fritid, takle spesielle arbeidsoppgaver, få bedre helse, står ved et veiskille på en eller annen måte, eller generelt ønsker å komme deg videre i livet.

Hvorfor velge meg som din coach?
Jeg vil hjelpe deg til å prioritere og sette grenser slik at det igjen blir mulig å jobbe effektivt og fokusert. Jeg jobber også med metoder som virker stressreduserende, er lette å lære og virker både umiddelbart og over tid.

Ettersom jeg er sertifisert coach på høyeste nivå i to utdanninger, vil det gi deg trygghet i forhold til kvalitet og innhold i coachingen. Jeg gir deg gjerne referanser om du ønsker det.

Hvordan foregår coaching?
Coachingen foregår som en samtale med full konfidensialitet mellom deg og meg. Samtalene kan foregå ved at vi møtes ansikt til ansikt eller over telefon. Mange setter pris på å gå tur eller at vi møtes på en kafé mens vi snakker sammen.

Helsecoaching

Helsecoaching er for deg som ønsker å forbedre helsen din. Svært ofte er ubevisst eller bevisst stress årsak til mange helseplager. Stress over lang tid kan ifølge Arbeidstilsynet øke risikoen for utvikling av hodepine, muskelsmerter, svie i mellomgulvet, sure oppstøt og kvalme, svimmelhet, tretthet, problemer med å sove og urolig nattesøvn, angsttilstand, depresjonstilstand, utbrenthet, hjerte- og karsykdommer. Jeg kombinerer det beste av coaching både fra NLP og livscoaching. I helsecoachingen kombinerer jeg også i stor grad mine kunnskaper og erfaringer fra studier på Norges idrettshøgskole når det gjelder forebyggende helse, muskel- og skjelettskader og opptrening etter sykdom og skade. Alt dette gjør deg i stand til å ta tak i egne helsemessige utfordringer på en unik måte.

Du vil erfare at jeg ser hele deg som et helt menneske og hjelper deg med teknikker og verktøy slik at du kan begynne ta tak i utfordringene dine på en mer hensiktsmessig og ressursfull måte enn tidligere.

Ved å kombinere forskjellige typer coaching kan jeg til enhver tid bruke de beste metodene fra forskjellige teorier til beste for deg. Jeg er i tillegg sertifisert instruktør i Lightning Process, og vil kunne tilby dette kurset til deg hvis jeg tror du har nytte av det.

Eksempel på innhold i helsecoachingen:
Samtale, lære hva som skjer i kroppen ved ubevisst stress, lære om energitappere

Gjøre praktiske endringer: kosthold, trening, økonomi, grensesetting, utdanning

Sette ting i perspektiv, lære verktøy, teknikker, øvelser

Eksempel på innhold i helsecoachingen:
Samtale, lære hva som skjer i kroppen ved ubevisst stress, lære om energitappere

Gjøre praktiske endringer: kosthold, trening, økonomi, grensesetting, utdanning

Sette ting i perspektiv, lære verktøy, teknikker, øvelser

Stress kan være bra, men for mye kan gi helseproblemer

Hva er stress?
Vi kan oppleve stress som følge av noe som skjer rundt oss eller tanker vi gjør oss. Det kan oppstå situasjoner der vi trenger å reagere raskt og sterkt. Slikt kortvarig stress kan i visse situasjoner være både en ønsket og til og med livsnødvendig respons. Mange vil også oppleve stress hvis de tror eller tenker at noe blir (for)vanskelig.

Denne stress-responsen kalles ofte «fight or flight», og innebærer utskillelse av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol. Ved langvarig stress der alle organer i kroppen påvirkes over tid, kan dette føre til helseproblemer. Reaksjonen i kroppen på stress er den samme uansett om de stressende omstendighetene er fysiske, kjemiske eller biologiske, eller om de er sosiale eller psykiske.

Stress kan mestres

Stress kan ikke alltid unngås, og det er derfor viktig for hver enkelt av oss å lære å mestre stresset, for å få et bedre liv og bedre helse.

Selvledelse – stressmestring
Hva har selvledelse med stressmestring å gjøre? Mange tror at stressmestring bare er «time management» eller «getting things done». Jeg mener det også er å lede seg selv, altså selvledelse. Gode ytre rammebetingelser (som for eksempel på en arbeidsplass) kan være viktig, men selv der alt det ytre er lagt til rette for stressfrie arbeidsdager vil samme arbeidsbelastning ofte oppfattes forskjellig. Det en synes er passe mye arbeid synes en annen er stressende og altfor mye. En tredje synes det er for lite. Det handler altså mye om hvordan man mestrer utfordringene. Dette kan læres gjennom økt bevissthet, konkrete teknikker og øvelser.

Mer om stress – hvorfor er det viktig å mestre

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den største helsefaren i vårt århundre. Her i Norge ser vi at langvarige sykmeldinger stadig øker, og sykdommer som kan relateres til stress – blant annet utbrenthet – utgjør rundt 80 prosent av langtidssykmeldingene.

En kortvarig akutt stressreaksjon er hensiktsmessig når man skal yte sitt beste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer. Man antar at stress ligger bak de høye tallene i sykefraværet ettersom stress påvirker hele fysiologien vår, også immunsystemet. Ved å lære teknikker for å dempe stresset i kroppen påvirker vi samtidig immunsystemet som i sin tur får optimale forhold for å holde oss friske.

Stress kan oppleves på flere måter:
Irritasjon
Hjertebank
Tørr i hals og munn
Impulsiv adferd, følelsesmessig ustabil
Trang til å gråte, springe vekk eller gjemme seg
Manglende konsentrasjon
Tretthet
Skjelving
Små lyder irriterer
Stamming eller problemer med språket
Problemer med å sove
Rastløshet
Svettetokter
Mageproblem
Migrene/hodepine
Nakke- og ryggsmerter
Manglende appetitt
Økt røyking
Økt bruk av sove- og beroligende medikamenter
Alkohol- og stoffmisbruk

Enkelte reaksjoner går ikke like raskt over. De kan gi en rekke ubehagelig fysiske og psykiske symptomer, som for eksempel uro og angst, muskelspenninger i nakke og skuldrer, hurtig åndedrett og spenningshodepine.

Dersom man er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med tre-fire ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter man på jobb igjen med for høyt stressnivå. Konsekvensen kan bli stressrelaterte sykdommer, for eksempel hjerte-karsykdommer.