Helsecoaching i bedrifter

Hvorfor helsecoaching?

Bra for de ansatte…
… bra for bedriften
Hva koster sykefraværet?
Stress og stressmestring
Hvordan coachingen kan gjennomføres
Ledercoaching
Litt mer om påvirkningen av stress i bedriften

Bra for de ansatte …
Helsecoaching har som mål å forbedre helsen til dine medarbeidere innenfor de områdene den sykmeldte selv har behov for slik hjelp. Dette har med stor suksess blitt gjennomført hos blant andre Tine Meieriet øst og Widerøe med langtidssykemeldte og ansatte i fare for å bli sykemeldte.

Resultatene fra dette arbeidet er overveldende positive, både med hensyn til reduksjon i sykefravær og hvordan de enkelte har fått hjelp gjennom coachingen til å gjøre viktige endringer i livene sine som bedrer helsen. Jeg presenterer gjerne de gode resultatene fra helsecoachingen for din bedrift.

… bra for bedriften
For bedriften vil det lønne seg å ha friske medarbeidere. En bedrift med 800 årsverk vil i følge SINTEF, spare ca. kr 4 millioner per år ved å redusere sykefraværet fra 8 % til 7 %. Hvordan hadde det vært for din bedrift?

Hva koster sykefraværet bedriften?

Gjennomsnittlige kostnader ved sykefravær er, i følge SINTEF, omkring 2 600 kroner per dag.

De viktigste elementene i sykefraværskostnadene er tapt inntekt for bedriften, i form av lavere produksjon enn det hadde vært uten sykefravær. I tillegg kommer høyere kostnader, i form av utgifter til vikar eller overtid, samt en del andre kostnader som kvalitetstap og administrative kostnader knyttet til sykefraværet.

Hvis bedriften ikke ansetter vikar eller bruker overtidsarbeid, vil sykefraværskostnadene bli høyere fordi man da får et høyt produksjonstap. Om bedriften ansetter vikar gir dette de laveste kostnadene, mens overtidsbruk er noe mer kostbart.

SINTEF har nå laget en modell slik at bedriftene selv kan beregne egne kostnader ved sykefravær. Med fraværskalkulatoren kan du finne ut hva sykefraværet koster med den nåværende fraværsprosenten. Du kan også se hvor mye det er å spare på bare en liten reduksjon i fraværet. Spør meg gjerne om hvordan NAV gir støtte til helsecoaching ved fare for sykefravær eller langtids sykefravær.

Bruk fraværskalkulatoren for å finne ut hvor mye din bedrift kan spare ved å redusere sykefravær gjennom helsecoaching.

Stressmestring er en viktig faktor

Den største delen av sykefraværet i bedrifter skyldes lettere psykiske lidelser og plager i muskel- og skjelettet. En kortvarig, akutt stressreaksjon er hensiktsmessig når man skal yte sitt beste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer. Man antar at stress ligger bak de høye tallene i sykefraværet ettersom stress påvirker hele vår fysiologi, også immunsystemet.

Stress kan mestres
Ved å lære teknikker for å dempe stresset i kroppen påvirker vi samtidig immunsystemet som i sin tur får optimale forhold for å holde oss friske.

Stressmestring er derfor viktig for hver enkelt av oss for å få et bedre liv og bedre helse, og det vil spare bedriften for store utgifter knyttet til sykefravær og redusert effektivitet .

Prosessen – hvordan coachingen kan gjennomføres

I helsecoaching kombinerer jeg i stor grad coaching med mine studier fra Norges idrettshøgskole når det gjelder forebyggende helse, muskel- og skjelettskader og opptrening etter sykdom og skade. Dette gjør klienten i stand til å ta tak i egne helsemessige utfordringer på en unik måte for å bli frisk igjen så fort som overhodet mulig.

1. Avdekke behov, situasjon, energitappere,
2. Læring, kroppen, stress, teknikker, verktøy, praktiske endringer.

Etter kartleggingen av stress i bedriften vil det være en fordel å gi alle ansatte et oppfølgingstilbud. Tilbudet hver enkelt får kan være forskjellig ut fra avdekket behov for å lære stressmestring. Det vil være vanlig å dele tilbudet i tre forskjellige kategorier;

1. Foredrag om stress og stressmestring
Dette er et 2-3 timers foredrag om hvordan stress oppstår og enkle metoder for å gjenkjenne hva som fører til stress og hvordan håndtere det. Dette er et foredrag med stor gjenkjennelse og mye humor. Det gir også en felles referanse for å snakke om stress i bedriften på en humoristisk måte.

2. Kurs i stressmestring
Dette kurset vil egne seg for de som scorer på høyere stressnivå i testen. De vil få en grundigere innføring i hvordan stress kan føre til helseplager og effektive metoder for å håndtere det som kan forårsake stress, både ytre og indre stressfaktorer. Det er viktig å lære seg å skille på det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Kurset varer to påfølgende dager og en halv dag ca tre uker senere for å øke muligheten for varig positiv endring.

3. Helsecoaching
Jeg har svært gode resultater av en-til-en coaching med fokus på helse for langtidssyke og de som er i ”faresonen”. Bedrifter som Tine og Widerøe har erfart hvordan de syke får verktøy til å håndtere ”det syke” på en ny måte og dermed komme tilbake på jobb igjen. Helsecoaching vil være individuelt tilpasset på bakgrunn av stresstesten og  coachingverktøy, og ha en varighet på ca 10 møter à 1,5 timer. Helsecoachingen kan foregå ved personlig møte, på Skype eller telefon.

Vet du forresten at NAV kan gi støtte til helsecoaching eller andre sykdomsforebyggende tiltak som kurs o.l. ved stress og lettere psykiske tilstander?

Ledercoaching

Det er utfordrende å være leder i dag, og det stilles mange krav til deg i lederrollen og lederen som person. I tillegg skal du kanskje ta deg av faglige oppgaver. Det er også mange som opplever at det er vanskelig å finne riktig balanse mellom arbeid og fritid, og merker etter hvert en økende slitasje i forhold til både jobb og familie.

Coaching vil hjelpe deg som leder å finne bedre og mer effektive måter å jobbe på slik at du finner løsninger som passer deg i akkurat din situasjon. Som coach vil jeg ikke være en ”verdensmester” som kommer og forteller deg hva du skal gjøre. Jeg vil hjelpe deg til å finne din skreddersydde løsning som passer for akkurat deg i akkurat din situasjon. Det blir som å ha en personlig trener som både heier på deg og hjelper deg til å gjøre det du trenger å gjøre for å nå målene dine. Høres ikke det fristende ut?

Ta kontakt for et uforpliktende møte for å høre nærmere hvordan vi sammen kan redusere stresset i din bedrift!

Hvorfor er det viktig  å redusere stress i en bedrift?

Kilde: Arbeidstilsynet

Arbeidstagere opplever stress når det stilles større krav i jobben enn det de er i stand til å takle. De vil også oppleve stress når de stiller for store krav til seg selv. De som opplever dette i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer. Stress vil også påvirke effektiviteten.

Symptomer på stress kan være hjertebank, rastløshet, skjelvende hender, fordøyelsesproblemer, manglende appetitt, indre uro, jobb-utilfredshet, manglende lyst til å gå på jobb, manglende konsentrasjon, frustrasjon, tilbaketrekking, irritasjon, og følelsesmessig ustabil. Andre symptomer kan være økt røyking, økt bruk av sove- og beroligende medikamenter, alkohol- og stoffmisbruk, manglende mosjon og økt sykefravær.

Stress over lang tid kan øke risikoen for utvikling av hodepine, muskelsmerter, svie i mellomgulvet, sure oppstøt og kvalme, svimmelhet, tretthet, problemer med å sove og urolig nattesøvn, angsttilstand, depresjonstilstand, utbrenthet, hjerte- og karsykdommer.

Hva skjer egentlig under stress?

Vi kan oppleve stress som følge av noe som skjer rundt oss eller tanker vi gjør oss. For eksempel vil mange oppleve stress hvis de tror eller tenker at noe blir (for) vanskelig. Det vil da utvikles en stressrespons.

Denne responsen kalles ofte «fight and flight«, og ved kortvarig stress kan det være en livsnødvendig og ønsket respons med utskillelse av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol.

Ved langvarig stress vil derimot alle organer i kroppen påvirkes over tid, og dette kan føre til helseproblemer. Reaksjonen i kroppen på stress er den samme uansett om de stressende omstendighetene er fysiske, kjemiske eller biologiske, eller om de er sosiale eller psykiske.

Hvorfor er stressmestring viktig?

Stressmestring er derfor viktig for hver enkelt av oss for å få et bedre liv og bedre helse. Det vil også spare arbeidsgiver for store utgifter knyttet til mindre effektivitet og sykefravær som følge av for mye stress i bedriften.