Kurs og foredrag

Kurs og foredrag for bedrift

Jeg holder bedriftsinterne kurs og foredrag der innholdet skreddersys etter kundens ønske. Jeg holder gjerne foredrag der dere er.

Eksempler på kurs kan være:

  • Coachende lederstil
  • Medarbeidersamtaler
  • Hvordan gjøre en ”vanskelig” samtale til en god samtale?
  • Fra stress til trivsel

Kursene passer spesielt bra der bedriften ønsker at lederne skal håndtere sine medarbeidere på en mer coachende måte for å oppnå alle fordeler som følger av det innen forskjellige områder.

Kurset “Fra stress til trivsel” passer for alle.

Ta kontakt med meg for å høre hvordan jeg kan hjelpe din bedrift til å gjøre positive endringer ved hjelp av bedriftsinterne kurs.

Kurs i Lightning Process

For at alle skal få det beste utbyttet av Lightning Process kurset har jeg få deltagere per kurs. Kursene blir derfor ofte raskt fylt opp.

Se kurskalender for Lightning Process-kursene

Evalueringer

Jeg er i stallen til talerlisten.no, og du finner en oversikt over foredrag og evalueringer her.