Lightning Process

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp. Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

Kurset er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er du som må gjøre jobben i etterkant. Deltakerne lykkes best om de går ordentlig inn for oppgaven og er villige til legge inn nødvendige innsats.

Lightning Process handler om deg og fremtiden din. Ettersom det er din fremtid, vil nettopp du spille den største rollen gjennom kurset. Du vil gjøre det meste av arbeidet og må være bestemt på å ville gjøre det. Det er derfor vi anbefaler at du er godt motivert og bestemt på å lykkes med kurset, fremfor å bare ville ”gi det et forsøk”.

Når det er sagt, vil du absolutt ikke være alene om jobben. Jeg vil være der for deg før, under og etter kurset for å hjelpe deg til å sette LP ut i livet på alle de områdene du ønsker.

Lightning Process er et kurs med mange spennende oppdagelser underveis. Kurset tar cirka fire timer per dag. Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process og følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

DAG 1:
– Automatiske ubevisste tankemønstre.
Språkets betydning. Hvordan språket kan få oss fra å være et offer til å bli en aktør.
Uoppmerksomhetsblindhet. Hvordan vi overser det som er synlig, uten å legge merke til det.
Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg å regulere egen stressaktivering.
Indre dialog. Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv.

DAG 2:
Hjernens formbarhet og evne til læring.
Triggere. Hva reagerer du på?
Antagelser og overbevisninger. Konsekvensene av hva du tror.
– Sammenhengen mellom tanker og følelser.

DAG 3:
– Ubevisste forventninger basert på erfaringer forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS).
– Automatiske reflekser kan gi emosjonelle og derav kroppslige utslag basert på klassisk betinging.

Kurset avsluttes hver dag med trening på en metode der du lærer å stoppe opp for å kunne endre sinnstilstand (visualisering). Denne skal vi skal øve på gjennom kurset slik at du vet hvordan du skal bruke den på egenhånd.

I ETTERKANT av Lightning Process kurset vil du få oppfølging i kursgruppen på Zoom hver måned i ca et halvt år.

Viktige spørsmål før kurs:
* Er du motivert for å lære noe nytt?

* Tror du at du kan påvirke deg selv?
* Er du klar for å ta ansvar for eget liv?

Avklare om dette er riktig for deg akkurat nå

Søknadsskjema og innsending
Ring meg gjerne helt uforpliktende for å høre mer om kurset passer for deg, eller send meg en e-post: kristin@positivendring.no eller telefon 95 11 92 55. Jeg vil da sende deg et søknadsskjema som du skal fylle ut og sende meg.

Når jeg har mottatt søknaden kontakter jeg deg for en samtale på telefon. I denne samtalen kan vi bli bedre kjent, og vi blir begge to trygge på om kurset i Lightning Process er det riktige for deg – og vi tar sammen en avgjørelse om dette.

Jeg vil stille deg en del spørsmål for å sikre at du er så motivert og klar som jeg mener du bør være for å få best mulig læring. Samtalen vil også gi deg muligheten til å få svar på alle spørsmålene dine om kurset. Jeg ønsker ikke at du skal kaste bort tid og penger hvis jeg mener at kurset ikke er det rette for deg nå. Det er viktig at du fortsetter å øve på det du lærer også etter kurset frem til de positive endringene (læringen) er automatisert.

Gjennomføring og oppfølging

Kurset går over tre fortløpende dager, og varer ca 4 timer hver dag. Det er små grupper, som regel 3-6 personer. Kurset holdes i Skjoldveien 37 i Oslo, eller det kan foregå digitalt på Zoom. Vi har minst én samtale før kurset, og oppfølgingssamtaler der vi snakker om øvingen/treningen din i ca 6 måneder etter kurset. Samtalene gjøres på nett med kursgruppen din, og er en forsikring om at du kommer videre i øvingen/treningen din til enhver tid.


Kurskalender Lightning Process

For at alle skal få det beste utbyttet av Lightning Process kurset har jeg få deltagere per kurs. Kursene blir derfor ofte raskt fylt opp. Kurset holdes i Oslo i rolige omgivelser med god og gratis parkering, og kort vei til buss.

Kurset starter vanligvis kl 10 og varer til ca kl 14 de tre dagene kurset varer. Oppfølging i etterkant av kurset er i samme kursgruppe og foregår på Zoom.

2024
31. januar – 2. februar – Fullt
8. – 10. april
Ta kontakt for flere kursdatoer!

Det er bare hyggelig om du ringer meg uforpliktende på telefon 95 11 92 55 eller sender e-post til kristin@positivendring.no om du har spørsmål eller ønsker å prate litt med meg om kurset kan passe for deg.


Markedsføring av Lightning Prosess

På grunn av markedsføringsloven har vi ikke lov til å si noe om at det du lærer i Lightning Process kurset kan ha noen sammenheng med de positive endringene deltagerne gjør underveis og i etterkant av kurset. Derfor kan jeg dessverre ikke vise deg alle artiklene om dette lenger, men du kan lese mange oppmuntrende historier på recoverynorge sine hjemmesider.

Kanskje du kjenner noen (som kjenner noen) som har vært på Lightning Process kurs, og som kan fortelle om sine erfaringer? Jeg blir også bare glad om du tar kontakt med meg for å diskutere om kurset kan være noe for deg og dine spesielle utfordringer!

Jeg har mottatt mange tilbakemeldinger om positive opplevelser i etterkant av kurset. Her er noen korte eksempler:

– En uke etter LP-kurset har jeg sluttet å ligge, gått 4 turer på ski, takler lyd og lys bedre, vært i butikken, vært på besøk hos venninne, laget middag, og kan se mer på TV.
Jeg har ikke vondt i bena lenger, og livet er i det hele tatt helt annerledes enn før LP-kurset. Da følte jeg meg ofte ensom og alene.
– Nå hører jeg fuglene og ser det fine rundt meg igjen!

– Jeg er i bedre form nå enn da jeg trente 2 ganger hver dag. (3 måneder etter LP-kurset)
– Jeg er mindre irritert på smatting og andre spiselyder.
– Jeg har vært på fest for første gang på 4 år. Kunne drikke alkohol også – og fikk ingen reaksjon i kroppen i dagene som fulgte!
– LP-kurset er den beste investeringen jeg har gjort noen gang selv om det kostet en del!
– Jeg har vært mye mer sosial etter kurset, og overskuddet varer!
– Jeg var rolig både i forberedelsene til eksamen og underveis i eksamen til stor forskjell fra før LP-kurset.
– Jeg har ikke så mange begrensninger lenger. Jeg gjør generelt mer, føler meg mer positiv og bekymrer meg mindre for hva jeg kan gjøre og ikke kan gjøre.
– Jeg er ferdig med eksamen (trodde ikke jeg kunne det før kurset), skal straks ut på ski, våkner med overskudd og har en mye hyggeligere indre dialog med meg selv. (Fra oppfølgingssamtale 6 måneder etter LP-kurset.)